Den logiske demningen brister – igjen

Tisleia 23jun T Molstad 2

(Foto: Thorbjørn Molstad)

Vannføringen i Tisleia er dessverre nok en gang et tema som må adresseres.  

For de av oss som er i overkant opptatt av Tisleias ve og vel, er vannføring et viktig og tilbakevendende tema. Som regel er temaet for lav vannføring, fordi lav vannføring påvirker livet i elva negativt. I tillegg til dette har store og hyppige variasjoner i vannføringen vært et viktig tema for mange.

Tross ekstreme mengder snø i fjellet denne våren, har sesongen 2020 tidlig vært preget av veldig lav vannføring i Tisleia, også i perioder hvor insekter starter sin ferd fra nymfer til flyvende insekter, og når ørreten i elva begynner å beite på nevnte klekkende insekter ute i vannmassene.

Fra 1. mai og frem til 3. juni var Tisleia aldri over 4 kubikkmeter vann per sekund, og nede i 1,7 kubikk på det laveste. 1,7 kubikk er kritisk for livet i elva, og rett og slett vondt å observere. Deretter fulgte noen fine dager med i overkant av 5 kubikk første helgen i juni, hvor det samtidig regnet ganske bra i området. Dette ble avløst av at regulanten, Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR), igjen tok vannføringen ned til 2-tallet. På direkte spørsmål var forklaringen at «det er lite etterspørsel etter kraft» og «Det ventes fremdeles noe flomtap i nedstrøms kraftverk, og det er plass til vannet i Tisleifjorden. Derfor holdes vannet igjen.»

Vi forstår at pengene rår for kraftprodusentene. Vi forstår også at kraftprisen er historisk lav. Men den logiske demningen FBR gjemmer seg bak gang etter gang, brister dessverre igjen.

Vannføringen økte tilbake til 5-tallet etter et par dager på lave 2-tall, og holdt seg stabil frem til midten av juni hvor den ble økt en del, opp til 17 kubikkmeter vann i sekundet. Da viser virkelig Tisleia seg fra sin beste side.

Samtidig så vi at det fortsatt var mye vann på vei inn i magasinet i Tisleifjorden grunnet store mengder snø i fjellet. Det bekymret oss. Normalt slipper FBR fra 10 kubikk med vann og oppover i Tisleia når det gjenstår mellom to og tre meter til høyeste regulerte vannstand i Tisleifjorden, men det skjedde ikke i år. Dette stusset vi voldsomt over, og vi fryktet det ville få konsekvenser. Dessverre fikk vi rett.

Mandag forrige uke startet FBR en «kjøring» av elva som virkelig virker lite planlagt og særs ufornuftig. I løpet av et par hektiske timer ble vannføringen i elva mer enn doblet. Dette stanset alt av insektsklekkinger i elva, den gikk grumsete og det fløyt små bjørketrær, rusk og rask nedover elva. Det var også fiskere som tidlig på dagen hadde vadet seg i posisjon på en liten øy i elva, et sted det er lett å vade til på ganske høy vannføring, som virkelig fikk problemer med å komme seg tilbake på fast grunn. Den plutselige og raske økningen kunne med andre ord fått fatale konsekvenser. Heldigvis gikk det bra denne gangen.

Etter noen timer med over 40 kubikkmeter vann i sekundet gjennom elveløpet, tok FBR vannføringen ned til 23 kubikk igjen. Dette holdt en liten stund, før de inn mot torsdag 25. juni startet en ny oppgang, som til slutt flatet ut på hele 54,5 kubikkmeter vann i sekundet. Da er Tisleia stor, ekstremt stor. I Tisleia regnes over 64 kubikk som «middelflom», men allerede på over 54 kubikk er det enorme krefter i sving.

Store og raske variasjoner i vannføringen vil ikke bare ha en negativ effekt på livet i elva og naturen rundt, det forringer også opplevelsen for de som bruker området til rekreasjon og fiske. Besøkende som kanskje har vurdert en tur til området, noe som igjen betyr lokal verdiskaping, velger andre destinasjoner for sin tur fordi elva er for stor. Det er vanskelig og skummelt å fiske og en avkjølende dukkert i elva etter en deilig fjelltur lar seg ikke gjøre uten å risikere egen helse. Lokalsamfunnet i Tisleidalen lider mer enn nødvendig når de som sitter på reguleringsknappen ikke klarer å regulere en elv de har ansvaret for på en mer fornuftig måte. Utfordringer med at potensielle besøkende velger bort Tisleidalen dukker også opp når elva er altfor liten midt i de potensielt beste fiskeperiodene i året. Og er det noen som trenger besøk i dette spesielle 2020-året vi er inne i, så er det alle som lever av turistnæringen, direkte eller indirekte.

Vår påstand er at disse høye toppene og voldsomme variasjonene kunne vært unngått om FBR hadde valgt å jevnt sende mer vann i Tisleia tidligere i mai og spesielt juni – basert på den historisk snøtunge vinteren vi har bak oss i området. Samtidig forstår vi veldig godt at det meste av Østlandet på en eller annen måte opplever flomtendenser, overfylte vannmagasin og store elver denne våren og sommeren. Men, med en jevn og høyere vannføring i Tisleia tidligere, i en elv som enkelt kan kontrolleres, ville fortsatt Tisleifjorden steget på grunn av tilsiget. Blant annet har Flya gått på over 30 kubikk i det meste av juni. Og med høyere vannføring i Tisleia tidligere ville det sannsynligvis ikke vært nødvendig å hurtigtømme Tisleifjorden nå for å unngå mer overløp enn de opplever på demningen.

Vi synes det er leit at Tisleia, og andre norske vassdrag, blir behandlet på en tidvis så uforsvarlig måte. Så regulert som Tisleia er i alle kanter, bør det være mulig å planlegge bedre for snøsmelting og vannmengder. Det bør være mulig å unngå store variasjoner og høye topper. Da får man også den positive bieffekten av at livet i elva har det bedre i perioder hvor insektene klekker og fisken skal spise seg opp etter en lang vinter, og det blir mer forutsigbarhet for alle som benytter Tisleidalen til rekreasjon – det seg være fiske, bading eller turer i området. Dette er et ansvar som ligger hos FBR, og det smerter å se at de ikke tar dette ansvaret på alvor.

På vegne av venner av Tisleia og lokalt næringsliv,

Styret i Tisleia elveeierlag
Ola Løkken, Vasetdansen Camping
Lars Jølstad, Joker Fjellbu
Henrik Frantsen, Fru Frantsen på Sanderstølen Hotell
Morten Blom, kursleder fluefiskekurs for Veteraner i regi av Veteranforbundet SIOPS og hytteeier i Tisleidalen
Lasse A. Vangstein, fluefiskeguide og ansvarlig for tisleia.net

Merk: Grafene under viser gjennomsnittlig vannføring (oransje) i Tisleia fra 8. juni til morgentimene 29. juni 2020, samt variasjonene i selve vannføringen (blå). Tallene er hentet fra NVE.

Vannføring juni Tisleia 2020

Store variasjoner i vannføringen

vanskelig

Vannføringen i Tisleia er dessverre tatt voldsomt ned de siste dagene. 

Forrige helg gikk Tisleia på nesten 30 kubikkmeter vann i sekundet på det meste, men i løpet av ukedagene vi har lagt bak oss har Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) dessverre strupet elva ganske voldsomt. Timesoppdateringen fra NVE melder at vannføringen fredag 22. juni klokken 12.00 er på 5,3 kubikkmeter i sekundet. Det er med andre ord nesten 25 kubikk ned i løpet av snaue fem dager. Det er voldsomt.

Så store og forholdsvis raske variasjoner i vannføringen påvirker selvfølgelig livet i elva, og fisken vil enkelte plasser trenge litt tid på å finne nye stamplasser og finne seg til rette i et helt annet nærmiljø.

FBR melder følgende i en e-post hvor jeg stilte spørsmål om de store variasjonene i vannføringen:

«Lukejobben på Bløytjern tok lengre tid enn vi først antok. Nedbøren som var varslet og som skulle bidratt til oppfylling i Ølsjøen kom ikke.
Innenfor virkedagene var det nødvendig å holde vannstanden i Bløytjern noenlunde lav, og helgene ble brukt til etterfylling fra Tisleifjord.
Hvis det ikke kommer nedbør av betydning så blir nok vannføringen i Tisleia 5-8 m3/s framover, men igjen med forhold!
I utgangspunktet ønsker vi ikke å variere vannføringen i Tisleia mer enn vi må.»

Langtidsvarselet melder om varmere vær og lite nedbør, så jeg tror man må belage seg på omtrentlig nåværende vannføring i elva. Håpet er at den i alle fall stabiliserer seg på dagens nivå, slik at fisken finner seg til rette og går i spisemodus. Det er overhodet ikke umulig og få fine fisketurer i Tisleia på den vannføringen som er nå.

Jeg har selvfølgelig forståelse for at arbeider på demninger og flomsluser må gjøres så sikkert som mulig, og at dette er unntak, men jeg stusser veldig på at FBR har behov for å sende så mye vann i elva forrige helg over en kort periode, for så å ta den ned så voldsomt som de har gjort. Det har jeg også meldt til regulanten. Litt mindre vann forrige helg og litt mer nå kunne kanskje vært en mer fornuftig løsning, tenker jeg.

Statistikk viser også at de foregående tre årene har elva gått på mellom 7,8 og i overkant av 10 kubikk på samme fyllingsgrad i Tisleifjorden som det er akkurat nå. Per 22. juni mangler det rett i overkant av én meter på høyeste regulerte vannstand der, så det er lov å håpe at FBR kan by på litt mer vann nå som høysesongen for fiske i Tisleia starter for alvor.

Lasse A. Vangstein
tisleia.net

Variasjonene i Tisleia fra 6. – 21. juni vist i diagram:

vannføring_tisleia_6-21.juni