Høy vannføring i helgen

Vannet fra Tisleia renner ut i Bløytjern. På grunn av arbeider på en flomsluse i Bløytjern har Foreningen for Bægnavassdragets Regulering (FBR) de siste dagene senket vannstanden der. Nå er arbeidet over, og da må FBR flytte noe vann fra Tisleifjorden som nærmer seg høyeste regulerte vannstand. Det betyr at Tisleia nå går på ganske høy vannføring, i overkant av 27 kubikkmeter i sekundet.

Det er fortsatt godt mulig å fiske, det er ikke en flomstor elv som møter deg, men vær forsiktig ved elvebredden og ved vading. Det er forventet at FBR senker vannføringen til mer normal sommervannføring etter helgen en gang. Mengden vann i Tisleifjorden, som har nådd dagens nivå rekordtidlig etter en snøtung vinter, gir håp om god vannføring i Tisleia utover sommeren.

Vi krysser fingrene for at dette holder seg og satser på godt fiske for alle som besøker Tisleia i sommer!

Klikk her for å følge vannføringen i Tisleia time for time

IMG_9896